Bồi thường thu hồi đất: Cần quy định ‘định lượng’ thay vì ‘định tính’

Bồi thường thu hồi đất: Cần quy định ‘định lượng’ thay vì ‘định tính’ Phần lớn những vụ khiếu kiện đất đai đều đến từ nguyên nhân có độ vênh giữa giá bồi thường thu hồi đất và giá đất trên thị trường. Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 đã có quy định cho […]

Xem thêm...