Bất động sản Trung Quốc “vỡ trận”, khối nợ trái phiếu của doanh nghiệp Việt có đáng lo?

Bất động sản Trung Quốc “vỡ trận”, khối nợ trái phiếu của doanh nghiệp Việt có đáng lo? Sự cải thiện về doanh số ký bán và dòng tiền hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022, có thể hỗ trợ cho các khoản nợ đáo hạn của các công ty bất động sản niêm […]

Xem thêm...