Một doanh nghiệp vốn từ 3 tỷ lên 2,000 tỷ chỉ trong vài tháng thành nhà đầu tư dự án hơn 3,300 tỷ tại Quảng Ngãi

Một doanh nghiệp vốn từ 3 tỷ lên 2,000 tỷ chỉ trong vài tháng thành nhà đầu tư dự án hơn 3,300 tỷ tại Quảng Ngãi Chỉ trong vài tháng thành lập, một doanh nghiệp vốn điều lệ ban đầu chỉ với 3 tỷ đồng đã liên tục tăng vốn lên 2,000 tỷ đồng và […]

Xem thêm...