Bình Định xin tạm dừng chuyển đổi đất rừng làm khu liên hợp gang thép 56 ngàn tỷ đồng

Bình Định xin tạm dừng chuyển đổi đất rừng làm khu liên hợp gang thép 56 ngàn tỷ đồng Trong văn bản gửi Bộ NN&PTNT ngày 21/10, UBND tỉnh Bình Định đề nghị tạm dừng thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khu […]

Xem thêm...