Ông Nguyễn Duy Hưng: “Cổ phiếu rác tăng bất thường hay không phải để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra”

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Cổ phiếu rác tăng bất thường hay không phải để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra” Đối với tình trạng cổ phiếu rác tăng nhiều dù nền tảng kinh doanh không tốt lên, theo ông Hưng, trong thị trường có cầu thì giá mới lên chứ bất thường hay […]

Xem thêm...