blank

Đây là giải pháp giúp tăng gấp đôi tốc độ sao chép dữ liệu trên Windows mà bạn nên biết

Theo tìm hiểu, thì khi bạn thực hiện tác vụ sao chép/di chuyển dữ liệu lớn trên Windows thì ổ cứng sẽ phải truy xuất liên tục, làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của toàn hệ thống. Thêm vào đó, không phải lúc nào ổ cứng cũng ở trang thái có tốc độ […]

Xem thêm...