blank

Sẽ công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản định kỳ hàng năm, hàng quý

Sẽ công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản định kỳ hàng năm, hàng quý Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. […]

Xem thêm...