blank

2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp tiền: Bắt đầu tính tiền chậm nộp, trong 90 ngày

2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp tiền: Bắt đầu tính tiền chậm nộp, trong 90 ngày Đến cuối ngày 6-4, thời hạn phải nộp 50% tiền sử dụng đất (đợt 1), 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP […]

Xem thêm...