blank

Thị trường bất động sản sẽ ‘bất động’ nếu thiếu dòng vốn

Thị trường bất động sản sẽ ‘bất động’ nếu thiếu dòng vốn Trong những năm gần đây, nguồn vốn thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ngày càng trở nên đa dạng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong cơ chế, chính sách và phương thức quản lý, điều tiết dòng vốn […]

Xem thêm...