blank

Siết chặt quản lý đất đai, không để giới đầu cơ ‘thổi giá’ thu lợi bất chính

Siết chặt quản lý đất đai, không để giới đầu cơ ‘thổi giá’ thu lợi bất chính Tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân chủ đề: “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững” sáng 29/5, một lần nữa vấn đề quản lý đất […]

Xem thêm...