Tạo dựng thống nhất hệ thống công nghệ, nền tảng số trong phòng chống dịch

Sẽ có một phần mềm phòng, chống dịch COVID-19 Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn Bkav, kiến trúc sư trưởng Trung tâm Công nghệ phòng, chống COVID-19 Quốc gia, cho biết đại dịch xuất hiện vào năm trước. Ngay sau đó, các công ty công nghệ đã được Chính phủ triệu tập và […]

Xem thêm...