Khi thú cưng dùng điện thoại

Do đã quen ở cạnh chủ nhân trong suốt mùa dịch Covid-19, nhiều thú cưng hẳn sẽ thấy cô đơn khi chủ nhân bắt đầu đi làm trở lại. Với ý tưởng đó, tiến sĩ Ilyena Hirskyj-Douglas của Đại học Glasgow (Scotland) cùng các đồng nghiệp từ Đại học Aalto (Phần Lan) đã tạo ra […]

Xem thêm...