Tích hợp, nhúng game HTML5 & CSS3 Flappy Bird vào WordPress và Blogspot

bird” 16674 rel=”nofollow” target=”_self”>bird” 16674 rel=”nofollow” target=”_self”>Flappy Bird (tạm dịch là “chú chim vỗ cánh”) là một trò chơi điện tử trên điện thoại do Nguyễn Hà Đông, một lập trình viên ở Hà Nội, Việt Nam phát triển, và do dotGEARS, một studio phát triển game quy mô nhỏ, hoạt động độc lập có trụ sở tại Việt Nam phát hành vào năm 2013. Trò chơi […]

Xem thêm...