Bước tiến lịch sử trong nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân

Bên trong cơ sở National Ignition Facility (NIF) thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, bang California, Mỹ. Ảnh: Lawrence Livermore National Laboratory Thí nghiệm trên được thực hiện trong tháng này tại cơ sở National Ignition Facility (NIF) thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, bang California, Mỹ. Các nhà khoa học đã chiếu gần […]

Xem thêm...