Choáng với giá đấu giá đất Thủ Thiêm : Tân binh loại “ông lớn” bằng bước giá 700 tỉ đồng

Choáng với giá đấu giá đất Thủ Thiêm : Tân binh loại “ông lớn” bằng bước giá 700 tỉ đồng Phiên đấu giá đất Thủ Thiêm không chỉ tạo kỉ lục về mức giá 2,45 tỉ đồng/m2 mà còn thiết lập một kỉ lục “vô tiền khoáng hậu” về bước giá. Chính bước giá khủng […]

Xem thêm...