Ông Trần Trương Mạnh Hiếu (KIS): Chứng khoán và hạ tầng là hai nhóm ngành hút tiền năm 2022

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu (KIS): Chứng khoán và hạ tầng là hai nhóm ngành hút tiền năm 2022 Theo ông Trần Trương Mạnh Hiếu – Trưởng nhóm phân tích chiến lược Chứng khoán KIS Việt Nam, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ chứng kiến tăng trưởng trong 2022 và dòng tiền sẽ […]

Xem thêm...