Nội bộ Facebook chia rẽ

Tranh cãi nội bộ trở thành khó khăn mới nhất Facebook phải đương đầu kể từ khi cựu quản lý Frances Haugen tiết lộ nhiều thông tin về nền tảng. Theo New York Times, Mark Zuckerberg đã tổ chức một phiên hỏi đáp với nhân viên về những thông tin do Haugen tiết lộ. Ông […]

Xem thêm...