blank

Nền tảng hỗ trợ truy vết F0

Việc truy vết F0 bằng công nghệ sẽ rút ngắn thời gian truy vết, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới. Nền tảng này vừa được Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 ra mắt hôm 11/9 cùng chiến lược cho giai đoạn bình thường mới. Bốn thành phần chính của chiến lược […]

Xem thêm...