blank

Đến lượt TT-Huế ngăn chặn lợi dụng đấu giá đất gây nhiễu loạn thị trường

Đến lượt TT-Huế ngăn chặn lợi dụng đấu giá đất gây nhiễu loạn thị trường Theo Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương, các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất, lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi cần được ngăn chặn kịp thời […]

Xem thêm...