blank

Lỗ hổng Windows PetitPotam nhận được bản vá không chính thức | Công nghệ

Theo BleepingComputer, các cuộc tấn công PetitPotam buộc các máy tính Windows phải xác thực chống lại các máy chủ chuyển tiếp NTLM độc hại của các tác nhân đe dọa sử dụng Microsoft Encrypting File System Remote Protocol (EFSRPC) đã được nhà nghiên cứu bảo mật Gilles Lionel (hay còn gọi là Topotam) tiết […]

Xem thêm...