Trị Yên River Side – Đầu tư tức thời, giá trị gia tăng