Ứng dụng mức số | TAMHOANG.NET
TẠO DÀN / UDMS 1D (TỔNG HỢP CÀNG)TẠO GHÉP DÀN ĐẶC BIỆT 3D, 4D
Ứng dụng tạo mức số, hỗ trợ tạo dàn đặc biệt, dàn 1D, 2D, 3D, 4D (Tổng hợp càng)

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

TẠO MỨC SỐ 1D, 2D, 4D

Nhập các dàn số vào đây, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo mức số
Nhập Chạm, Tổng, Đầu, Đít, Hiệu, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo dàn tương ứng

LẤY NHANH DÀN ĐẶC BIỆT


TẠO, LỌC, GHÉP DÀN ĐẶC BIỆT

Đầu + Đuôi + Tổng + Hiệu
+ + +
Thêm
Bỏ
Kết quả
Chạm + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả
Bộ + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả
Dàn 1 Dàn 2