Điều Khoản Dịch Vụ

Ý chính

Chúng tôi (những người ở Automattic, TAMHOANG.NET) đang thực hiện sứ mệnh biến web thành một nơi tốt đẹp hơn. Chúng tôi hy vọng bạn yêu thích các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi — từ công cụ xuất bản trang web đến giải pháp thương mại điện tử đến hệ thống sao lưu bảo mật đến công cụ quản lý dành cho các công ty phân tán đến ý tưởng tuyệt vời tiếp theo mà chúng tôi chưa từng nghĩ đến — cũng như việc chúng tôi yêu thích việc tạo ra chúng.

Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”) mô tả các cam kết của chúng tôi với bạn cũng như các quyền và trách nhiệm của bạn khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chúng và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.  Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, đừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn là người dùng ở các quốc gia nằm trong Khu vực kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh (“Người dùng Châu Âu”), một số điều khoản đặc biệt sẽ áp dụng cho bạn như được đề cập bên dưới.

Chúng tôi đã cung cấp các Điều khoản này theo giấy phép Creative Commons Sharealike , điều đó có nghĩa là bạn rất sẵn lòng sao chép chúng, điều chỉnh chúng và tái sử dụng chúng cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Chỉ cần đảm bảo sửa đổi chúng để Điều khoản dịch vụ của bạn phản ánh thông lệ thực tế của bạn. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng các Điều khoản này, chúng tôi sẽ đánh giá cao tín dụng và liên kết đến Automattic hoặc TAMHOANG.NET ở đâu đó trên trang web của bạn. Bạn có thể lấy một bản sao của các Điều khoản này và các tài liệu pháp lý khác trên GitHub .

TAMHOANG.NET không cung cấp dịch vụ tạo website, tạo blog, tạo trang thương mại điện tử, không thu phí bất kì dịch vụ nào trên website của TAMHOANG.NET

Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản này chi phối quyền truy cập và sử dụng của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua hoặc cho TAMHOANG.NET, WordPress.com , WooCommerce.com , Giao hàng & Thuế của WooCommerce , WooPay , Jetpack.com , VaultPress.com , Happy.Tools , Jetpack CRM , MailPoet , Các khóa học WPScan.com và WordPress.com (gọi chung là “Dịch vụ”). Xin lưu ý rằng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến WooCommerce được dùng cho mục đích thương mại và bạn thừa nhận rằng việc sử dụng của bạn là của đại diện doanh nghiệp (theo định nghĩa của luật hiện hành) chứ không phải của người tiêu dùng.

Các Điều khoản này cũng chi phối quyền truy cập của khách truy cập và sử dụng bất kỳ trang web nào sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, như các trang web mà người dùng của chúng tôi tạo trên WordPress.com. Xin lưu ý rằng các nhà điều hành của các trang web đó cũng có thể có các điều khoản sử dụng riêng của họ.

Đối với một số sản phẩm, dịch vụ và chương trình khác của Automattic hoặc TAMHOANG.NET, chẳng hạn như Akismet , Crowdsignal , Newspack , WordPress VIP , Chương trình hỗ trợ rút gọn liên kết để kiếm tiền từ Link1s.com , Chương trình tiếp thị liên kết Shopee, Chương trình tiếp thị liên kết Lazada , Mạng Quảng cáo Adsterra, Chương trình liên kết và Chương trình giới thiệu bạn bè của chúng tôi , các điều khoản và chính sách bổ sung hoặc riêng biệt có thể áp dụng.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và tất cả các quy tắc, chính sách và thủ tục hoạt động khác mà chúng tôi có thể xuất bản qua Dịch vụ theo thời gian (gọi chung là “Thỏa thuận”). Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động thay đổi, cập nhật hoặc thêm vào Dịch vụ của mình như đã nêu trong Điều khoản và Thỏa thuận sẽ áp dụng cho mọi thay đổi.

TAMHOANG.NET không cung cấp dịch vụ tạo website, tạo blog, tạo trang thương mại điện tử, không thu phí bất kì dịch vụ nào trên website của TAMHOANG.NET

1. Ai Là Ai

“Bạn” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho một người hoặc tổ chức khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền để chấp nhận Thỏa thuận thay mặt cho người đó hoặc tổ chức đó, rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ chấp nhận Thỏa thuận thay mặt cho người đó hoặc pháp nhân và nếu bạn hoặc người hoặc tổ chức đó vi phạm Thỏa thuận, bạn và người hoặc tổ chức đó đồng ý chịu trách nhiệm với chúng tôi.

Vui lòng xem phần bên dưới để xác định Thỏa thuận của bạn với pháp nhân nào, điều này phụ thuộc vào nơi bạn cư trú và Dịch vụ bạn sử dụng. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Các quốc gia được chỉ định” để chỉ Úc, Canada, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Nga và tất cả các quốc gia ở Châu Âu.

Tất cả các dịch vụ tự động (ngoại trừ WooCommerce)

 • Nếu bạn cư trú bên ngoài các Quốc gia được chỉ định: Automattic Inc.
 • Nếu bạn cư trú tại các Quốc gia được chỉ định: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.

Dịch vụ WooCommerce

Dịch vụ WooCommerce bao gồm WooCommerce, WooCommerce Thanh toán, WooCommerce Shipping, MailPoet và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mua từ WooCommerce.com.

 • Nếu bạn cư trú bên ngoài các Quốc gia được chỉ định: WooCommerce, Inc.
 • Nếu bạn cư trú tại các Quốc gia được chỉ định: WooCommerce Ireland Ltd.

Chúng tôi gọi Automattic Inc., Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., WooCommerce, Inc. và WooCommerce Ireland Ltd. gọi chung là “Automattic”, “chúng tôi” hoặc “TAMHOANG.NET” trong suốt các Điều khoản này.

2. Tài khoản của bạn

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu phải có tài khoản, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ và chính xác cũng như cập nhật thông tin để chúng tôi có thể liên lạc với bạn về tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể cần gửi email cho bạn về các cập nhật đáng chú ý (chẳng hạn như các thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách quyền riêng tư) hoặc để cho bạn biết về các yêu cầu hoặc khiếu nại pháp lý mà chúng tôi nhận được về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để bạn có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt khi phản hồi .

Chúng tôi có thể giới hạn quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi cho đến khi chúng tôi có thể xác minh thông tin tài khoản của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn.

Khi bạn tạo tài khoản TAMHOANG.NET, WordPress.com, chúng tôi coi đó là yêu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, điều đó có nghĩa là chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để chia sẻ thêm chi tiết về những gì chúng tôi cung cấp (tức là tiếp thị). Đừng lo lắng — nếu bạn không quan tâm, bạn có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị, cho dù đó là email, cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn văn bản.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trong tài khoản của mình. Bạn cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho tài khoản của mình (bao gồm cả việc giữ an toàn cho mật khẩu của bạn). Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bạn, bao gồm mọi thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do hành vi hoặc thiếu sót của bạn. Nếu bạn bị sa thải vì một bài blog bạn viết về sếp của mình, thì đó là lỗi của bạn.

Không chia sẻ hoặc sử dụng sai thông tin truy cập của bạn. Và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản, cửa hàng hoặc trang web của bạn hoặc về bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Nếu chúng tôi tin rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa tài khoản đó.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách chúng tôi xử lý dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi .

3. Yêu cầu về độ tuổi tối thiểu

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em. Bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn dưới 13 tuổi (hoặc 16 tuổi ở Châu Âu). Nếu bạn đăng ký với tư cách người dùng hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất 13 tuổi (hoặc 16 tuổi ở Châu Âu). Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn có thể lập hợp đồng ràng buộc với chúng tôi một cách hợp pháp. Nói cách khác, nếu bạn dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi trưởng thành hợp pháp tại nơi bạn sinh sống), bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý với Thỏa thuận.

4. Trách nhiệm của Khách truy cập và Người dùng

Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét tất cả nội dung (như văn bản, ảnh, video, âm thanh, mã, phần mềm máy tính, mặt hàng để bán và các tài liệu khác) được đăng lên hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi bởi người dùng hoặc bất kỳ ai khác (“Nội dung”) hoặc trên các trang web liên kết đến hoặc được liên kết từ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc ảnh hưởng nào của Nội dung hoặc các trang web của bên thứ ba. Ví dụ:

 • Chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web của bên thứ ba.
 • Liên kết đến hoặc từ một trong các Dịch vụ của chúng tôi không đại diện hoặc ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận bất kỳ trang web bên thứ ba nào.
 • Chúng tôi không xác nhận bất kỳ Nội dung nào hoặc tuyên bố rằng Nội dung đó là chính xác, hữu ích hoặc không gây hại. Nội dung có thể xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm; bao gồm các điểm không chính xác về kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác; hoặc vi phạm hoặc vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bên thứ ba.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung có sẵn trên trang web của mình và mọi tác hại do Nội dung đó gây ra. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Nội dung trang web của bạn tuân thủ các luật hiện hành và theo Thỏa thuận.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác hại nào do việc truy cập, sử dụng, mua hoặc tải xuống Nội dung của bất kỳ ai hoặc bất kỳ tác hại nào do các trang web của bên thứ ba gây ra. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của mình khỏi vi-rút, sâu máy tính, ngựa thành Troy và nội dung có hại hoặc phá hoại khác.
 • Bất kỳ Nội dung nào được rao bán thông qua bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi đều thuộc trách nhiệm của người bán, do đó, bạn phải tự mình tìm kiếm người bán về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn mua hoặc sử dụng Nội dung.
 • Chúng tôi không phải là một bên tham gia và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin liên lạc, giao dịch, tương tác hoặc tranh chấp nào giữa bạn và nhà cung cấp bất kỳ Nội dung nào.

Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện bổ sung của bên thứ ba có thể áp dụng cho Nội dung bạn tải xuống, sao chép, mua hoặc sử dụng.

5. Phí, Thanh toán và Gia hạn

Một. phí tự động

Phí cho các dịch vụ phải trả tiền. Một số Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp có tính phí, chẳng hạn như một số gói WordPress.com  hoặc chủ đề hoặc tiện ích mở rộng WooCommerce  (gọi chung là “Dịch vụ trả phí”). Phần này áp dụng cho mọi giao dịch mua Dịch vụ phải trả tiền.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ phải trả tiền, bạn đồng ý thanh toán các khoản phí được chỉ định. Tùy thuộc vào Dịch vụ phải trả tiền, có thể có các loại phí khác nhau, chẳng hạn như một số loại phí tính một lần, định kỳ, dựa trên doanh thu hoặc dựa trên ngân sách chiến dịch quảng cáo mà bạn đặt . Đối với các khoản phí định kỳ (đăng ký AKA), đăng ký của bạn bắt đầu vào ngày mua và chúng tôi sẽ lập hóa đơn hoặc tính phí cho bạn trong khoảng thời gian tự động gia hạn (chẳng hạn như hàng tháng, hàng năm hoặc hai năm một lần) mà bạn chọn, trên cơ sở trả trước cho đến khi bạn hủy, bạn có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ có liên quan. Đối với các khoản phí dựa trên doanh thu — chẳng hạn như phí cho tính năng Thanh toán — bạn trả cho chúng tôi một tỷ lệ phần trăm doanh thu mà trang web của bạn tạo ra. Phí dựa trên doanh thu đang diễn ra.

Thuế. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, hoặc trừ khi có quy định rõ ràng khác, tất cả các khoản phí không bao gồm các khoản thuế, phí hoặc lệ phí liên bang, tỉnh, tiểu bang, địa phương hoặc chính phủ khác, giá trị gia tăng, hàng hóa và dịch vụ, thuế, phí hoặc lệ phí hài hòa hoặc khác (“ thuế”). Bạn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại Thuế hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, các khoản thanh toán hoặc giao dịch mua của bạn. Nếu chúng tôi có nghĩa vụ thanh toán hoặc thu Thuế đối với các khoản phí bạn đã thanh toán hoặc sẽ thanh toán, thì bạn chịu trách nhiệm về các khoản Thuế đó và chúng tôi có thể thu thanh toán từ bạn.

Sự chi trả. Bạn phải cung cấp thông tin thanh toán chính xác và cập nhật. Bằng cách cung cấp thông tin thanh toán của mình, bạn cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin đó cho đến khi bạn yêu cầu xóa. Nếu khoản thanh toán của bạn không thành công, chúng tôi nghi ngờ có hành vi gian lận hoặc Dịch vụ phải trả phí không được thanh toán hoặc thanh toán đúng hạn (ví dụ: nếu bạn liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của mình để từ chối hoặc đảo ngược khoản phí cho Dịch vụ phải trả phí), thì chúng tôi có thể ngay lập tức hủy hoặc thu hồi quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ phải trả tiền mà không cần thông báo cho bạn. Bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí bất kỳ thông tin thanh toán cập nhật nào do ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn cung cấp (ví dụ: ngày hết hạn mới) hoặc các phương thức thanh toán khác được cung cấp nếu chúng tôi không thể tính phí phương thức thanh toán chính của bạn.

Tự động gia hạn.Bằng cách đăng ký đăng ký, bạn cho phép chúng tôi tự động tính phí và Thuế áp dụng sau đó cho mỗi giai đoạn đăng ký tiếp theo cho đến khi đăng ký bị hủy. Nếu bạn nhận được giảm giá, sử dụng mã phiếu giảm giá hoặc đăng ký trong thời gian dùng thử miễn phí hoặc khuyến mãi, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn với mức giá đầy đủ của đăng ký khi kết thúc thời gian giảm giá. Điều này có nghĩa là nếu bạn không hủy đăng ký, nó sẽ tự động gia hạn và chúng tôi sẽ tính phí (các) phương thức thanh toán của bạn. Bạn phải hủy ít nhất một tháng trước ngày kết thúc dự kiến ​​của bất kỳ đăng ký hàng năm nào và ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc bất kỳ khoảng thời gian đăng ký ngắn hơn nào. Ngày gia hạn tự động dựa trên ngày mua ban đầu và không thể thay đổi. Nếu bạn đã mua quyền truy cập vào nhiều dịch vụ,

Bạn có thể xem (các) ngày gia hạn, hủy hoặc quản lý đăng ký trong cài đặt của mình (ví dụ: trang Quản lý mua hàng của WordPress.com hoặc trang Đăng ký của tôi của WooCommerce ) hoặc bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ.

Phí và Thay đổi. Chúng tôi có thể thay đổi các khoản phí của mình bất kỳ lúc nào theo các Điều khoản này và các yêu cầu theo luật hiện hành. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể thay đổi các khoản phí của mình trong tương lai, bắt đầu tính phí cho các Dịch vụ trước đây miễn phí hoặc xóa hoặc cập nhật các tính năng hoặc chức năng trước đây đã bao gồm trong phí. Nếu không đồng ý với các thay đổi, bạn phải hủy Dịch vụ phải trả tiền của mình.

hoàn lại tiền. Chúng tôi có thể có chính sách hoàn lại tiền đối với một số Dịch vụ phải trả tiền của mình và chúng tôi cũng sẽ hoàn lại tiền nếu luật pháp yêu cầu. Trong tất cả các trường hợp khác, không có hoàn lại tiền và tất cả các khoản thanh toán là cuối cùng.

Chúng tôi cũng có “chính sách vắng mặt” đối với một số Dịch vụ phải trả phí yêu cầu bạn tham gia (ví dụ: các phiên Bắt đầu nhanh của chúng tôi ). Điều này có nghĩa là nếu bạn không có mặt, không tham gia hoặc đến trễ trong một phiên đã lên lịch, bạn sẽ vẫn bị tính phí cho Dịch vụ phải trả phí và sẽ không được hoàn lại tiền.

Người dùng Châu Âu: Bạn có quyền rút khỏi giao dịch trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày mua mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào miễn là giao dịch mua của bạn không mang tính chất tùy chỉnh, dịch vụ chưa được thực hiện đầy đủ hoặc chủ đề hạn chế khác theo quy định của pháp luật. Đối với nội dung kỹ thuật số, bạn đồng ý rằng mọi giao dịch mua nội dung kỹ thuật số sẽ được cung cấp cho bạn ngay lập tức và kết quả là bạn từ bỏ mọi quyền thu hồi đối với nội dung đó.

Nếu bạn hủy hợp đồng này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn tất cả các khoản thanh toán mà chúng tôi đã nhận từ bạn, bao gồm cả chi phí giao hàng (ngoại trừ các chi phí bổ sung do bạn đã chọn loại hình giao hàng khác với hình thức giao hàng tiêu chuẩn thuận lợi nhất do chúng tôi cung cấp ), không chậm trễ quá mức và không muộn hơn trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo về việc bạn hủy bỏ hợp đồng này. Đối với khoản hoàn trả này, chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng cho giao dịch ban đầu, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác với bạn; bạn sẽ không bị tính phí cho khoản hoàn trả này. Nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi bắt đầu dịch vụ của mình trong thời gian rút tiền, bạn sẽ trả cho chúng tôi một số tiền hợp lý tương ứng với các dịch vụ đã được cung cấp cho đến thời điểm bạn thông báo cho chúng tôi về việc thực hiện quyền rút tiền so với tổng phạm vi các dịch vụ được cung cấp trong hợp đồng. Nếu bạn hủy hợp đồng với chúng tôi, bạn sẽ không sử dụng nội dung kỹ thuật số hoặc dịch vụ kỹ thuật số hoặc cung cấp chúng cho bên thứ ba.

Bạn có thể thực hiện quyền rút tiền của mình bằng cách gửi một yêu cầu rõ ràng bằng văn bản tới: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86 Ireland hoặc bằng cách sử dụng biểu mẫu này .

b. Phí được thu bởi chủ sở hữu trang web

Phí trả cho trang web hoặc chủ sở hữu trang web. Chủ sở hữu trang web có thể bán các mặt hàng (hàng hóa, nội dung, dịch vụ, v.v.), cung cấp đăng ký cho trang web của họ ở các mức giá và khoảng thời gian cụ thể hoặc chỉ cần thu tiền thanh toán. Chúng tôi không liên quan đến chi tiết đăng ký của trang web hoặc hoạt động của cửa hàng (bao gồm chất lượng, thời gian, giá cả hoặc tính hợp pháp của những gì có thể hoặc không thể được đưa vào để đổi lấy thanh toán hoặc bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mua). Nếu bạn mua các mặt hàng hoặc gói đăng ký từ một trang web, thì bạn đang mua hàng trực tiếp từ chủ sở hữu trang web và họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các mặt hàng đã bán. Vui lòng liên hệ với chủ sở hữu trang web nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào.

Tự động gia hạn. Mọi khoản thanh toán định kỳ bạn thực hiện cho chủ sở hữu trang web (chẳng hạn như đăng ký trang web ) sẽ tự động được gia hạn. Điều này có nghĩa là trừ khi bạn hoặc chủ sở hữu trang web hủy đăng ký trang web của bạn trước khi kết thúc thời gian đăng ký, nó sẽ tự động gia hạn và phương thức thanh toán của bạn sẽ bị tính phí. Ví dụ: nếu bạn chọn đăng ký trang web gia hạn hàng năm, bạn sẽ tự động bị tính phí mỗi năm một lần cho đến khi đăng ký bị hủy. Bạn có thể xem ngày gia hạn hoặc hủy đăng ký trang web của mình trên trang Thanh toán trang web khác của bạn .

hoàn lại tiền. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản phí đã trả cho chủ sở hữu trang web vì những giao dịch đó là giữa chủ sở hữu trang web và người dùng của họ. Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với chủ sở hữu trang web. Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến chủ sở hữu trang web, bạn có thể liên hệ với chúng tôi .

6. Phản hồi

Chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​của bạn và luôn tìm cách cải thiện Dịch vụ của mình. Khi bạn chia sẻ nhận xét, ý tưởng hoặc phản hồi với chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự do sử dụng chúng mà không có bất kỳ hạn chế hoặc bồi thường nào cho bạn.

7. Đại diện và Bảo hành Chung

Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho web trở thành một nơi tốt hơn và Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát và quyền sở hữu đối với các trang web của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn thể hiện bản thân một cách tự do, tuân theo một số yêu cầu. Cụ thể, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:

 • Sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Thỏa thuận;
 • Sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các luật hiện hành liên quan đến hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận, quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu, việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Hoa Kỳ hoặc quốc gia nơi bạn cư trú, việc sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính, thông báo và bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh và quảng cáo sai sự thật);
 • Sẽ không nhằm bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, để xuất bản nội dung bất hợp pháp hoặc để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp;
 • Sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của Automattic, hoặc TAMHOANG.NET, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Sẽ không làm quá tải hoặc can thiệp vào hệ thống của chúng tôi hoặc áp đặt tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi, do chúng tôi quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi;
 • Sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người khác;
 • Sẽ không được sử dụng để gửi thư rác hoặc tin nhắn không mong muốn hàng loạt;
 • Sẽ không can thiệp, làm gián đoạn hoặc tấn công bất kỳ dịch vụ hoặc mạng nào;
 • Sẽ không được sử dụng để tạo, phân phối hoặc kích hoạt tài liệu hỗ trợ hoặc hoạt động cùng với phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc các chương trình hoặc mã độc hại khác;
 • Sẽ không liên quan đến kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược, phân tách, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho Dịch vụ hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào không phải là nguồn mở; Và
 • Sẽ không liên quan đến việc thuê, cho thuê, cho mượn, bán hoặc bán lại Dịch vụ hoặc dữ liệu liên quan mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

8. Điều khoản dịch vụ cụ thể

Một. Trang web và tài khoản WordPress.com

WordPress.com cho phép bạn tạo các trang web và blog đẹp mắt và chúng tôi rất muốn bạn sử dụng nó. Tài khoản WordPress.com cũng cho phép bạn đăng nhập vào một số Dịch vụ khác của chúng tôi.

Dịch vụ cơ bản của WordPress.com là miễn phí và chúng tôi cung cấp các gói trả phí có thêm các tính năng nâng cao như tên miền tùy chỉnh, bộ nhớ bổ sung và quyền truy cập vào các chủ đề cao cấp. Chúng tôi không sở hữu nội dung của bạn và bạn giữ mọi quyền sở hữu mà bạn có đối với nội dung bạn đăng lên trang web của mình. Tuy nhiên, hãy chịu trách nhiệm về những gì bạn xuất bản. Đặc biệt, đảm bảo rằng không có gì bị cấm (như thư rác, vi rút hoặc các mối đe dọa bạo lực nghiêm trọng) xuất hiện trên trang web của bạn.

Nếu bạn tìm thấy một trang web WordPress.com mà bạn tin rằng vi phạm các Điều khoản này, vui lòng cho chúng tôi biết .

URL trang web WordPress.com của bạn. Nếu tạo một trang web trên WordPress.com, bạn sẽ được sử dụng miễn phí tên miền phụ do Automattic sở hữu, chẳng hạn như yourgroovysite.wordpress.com hoặc mollys.food.blog. Bạn không được tham gia vào việc “chiếm đoạt tên miền”, yêu cầu số lượng tên miền phụ không hợp lý (do chúng tôi xác định) hoặc bán quyền truy cập vào bất kỳ tên miền phụ nào.

Giấy phép. Bằng cách tải lên hoặc chia sẻ Nội dung, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và không độc quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối, điều chỉnh, hiển thị công khai và xuất bản Nội dung chỉ cho mục đích cung cấp và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi cũng như quảng bá trang web của bạn. Giấy phép này cũng cho phép chúng tôi cung cấp mọi Nội dung được đăng công khai cho các bên thứ ba được chọn (thông qua Firehose, chẳng hạn) để các bên thứ ba này có thể phân tích và phân phối (nhưng không hiển thị công khai) Nội dung thông qua các dịch vụ của họ. Bạn cũng cấp cho những người dùng WordPress.com khác quyền chia sẻ Nội dung của bạn trên các trang web WordPress.com khác và thêm Nội dung của riêng họ vào đó (hay còn gọi là “reblog” Nội dung của bạn), miễn là họ chỉ sử dụng một phần bài đăng của bạn và họ cho bạn công nhận là tác giả ban đầu bằng cách liên kết trở lại trang web của bạn, chức năng đăng lại blog trên WordPress.com tự động thực hiện.

Xóa nội dung. Nếu bạn xóa Nội dung, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để xóa nội dung đó khỏi chế độ xem công khai (hoặc trong trường hợp trang web riêng tư, khỏi chế độ xem của khách truy cập được ủy quyền) trên WordPress.com, nhưng bạn thừa nhận rằng các phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của Nội dung hoặc tài liệu tham khảo đến Nội dung có thể không có sẵn ngay lập tức.

Lưu lượng truy cập web. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để đo lường lượng khán giả và mức độ sử dụng của WordPress.com. Bằng cách có trang web của bạn trên WordPress.com, bạn đồng ý chỉ định lưu lượng truy cập cho trang web của mình cho Automattic và bạn ủy quyền cho chúng tôi ký Thư chỉ định lưu lượng thay mặt bạn. Điều này có nghĩa là lưu lượng truy cập trang web của bạn có thể được bao gồm trong Automattic, trang web của bạn có thể không nhận được tín dụng cho lưu lượng truy cập trong các báo cáo tương ứng và bạn không được chỉ định lưu lượng truy cập trang web của mình cho bất kỳ bên nào khác. Nếu chúng tôi yêu cầu tài liệu bổ sung để xác minh quyền sở hữu trang web hoặc tên miền của bạn, bạn đồng ý thực hiện các nỗ lực hợp lý để cung cấp tài liệu đó.

Sử dụng bị cấm. Nội dung và hành vi của bạn không được vi phạm Nguyên tắc người dùng WordPress.com  hoặc Nguyên tắc dịch vụ VideoPress nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để tải video lên. Bạn phải tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi nếu bạn sử dụng các tính năng quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn như Blaze.

HTTPS. Chúng tôi cung cấp HTTPS miễn phí trên tất cả các trang web WordPress.com theo mặc định, bao gồm cả những trang sử dụng miền tùy chỉnh, thông qua Let’s Encrypt . Bằng cách đăng ký và sử dụng miền tùy chỉnh trên WordPress.com, bạn cho phép chúng tôi tuyên bố rằng bạn có quyền và thẩm quyền hành động thay mặt cho người đăng ký tên miền (ví dụ: bằng cách yêu cầu các chứng chỉ cần thiết) cho mục đích duy nhất là cung cấp HTTPS trên trang web của bạn.

Quảng cáo. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo trên trang web và tên miền của bạn trừ khi bạn đã mua gói bao gồm việc xóa quảng cáo.

Ghi công. Chúng tôi có thể hiển thị văn bản ghi công hoặc liên kết ở chân trang hoặc thanh công cụ trang web của bạn, lưu ý rằng trang web của bạn được cung cấp bởi WordPress.com hoặc ghi công người tạo chủ đề của bạn chẳng hạn. Để biết thêm chi tiết về các thuộc tính này và trong những trường hợp (nếu có) bạn có thể thay đổi hoặc xóa chúng, vui lòng xem trang hỗ trợ Tùy chọn tín dụng chân trang của chúng tôi .

Email chuyên nghiệp. Việc bạn sử dụng Email chuyên nghiệp tuân theo các chính sách của Titan (Flock FZLLC), bao gồm Điều khoản sử dụng dành cho khách hàng của Titan (đối với chủ sở hữu đăng ký email), Điều khoản sử dụng của người dùng cuối (đối với cá nhân được cấp quyền truy cập vào hộp thư do chủ sở hữu đăng ký tạo), Được chấp nhận Sử dụng Chính sách và Chính sách quyền riêng tư ngoài các Điều khoản này. Chúng tôi không bảo đảm liên quan đến các dịch vụ này và từ chối mọi nghĩa vụ hoặc hành động của Titan theo chính sách của họ.

Tên miền. Chúng tôi đóng vai trò là nhà đăng ký và cũng làm việc với các nhà đăng ký bên thứ ba để cung cấp dịch vụ tên miền. Khi bạn đăng ký miền trên WordPress.com hoặc chuyển miền hiện có sang WordPress.com, các chính sách của cơ quan đăng ký tương ứng sẽ được áp dụng và bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của cơ quan đăng ký có liên quan. Tùy thuộc vào miền, bạn có thể phải tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận đăng ký tên miền Automattic , Thỏa thuận đăng ký Key-Systems GmbH , Thỏa thuận đăng ký Tucows Domain Inc. hoặc Thỏa thuận đăng ký tên miền này, ngoài các Điều khoản này. Khi bạn đăng ký miền, bạn sẽ được cung cấp và phải đồng ý với thỏa thuận đăng ký miền hiện hành. Nếu bạn không ghi lại nó, bạn có thể tra cứu nó bất cứ lúc nào. Vui lòng xem trang Thỏa thuận đăng ký miền để biết hướng dẫn về cách xác định thỏa thuận đăng ký miền nào áp dụng cho bạn và miền của bạn. Các điều khoản đăng ký này được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này.

Miền của bạn cũng phải tuân theo các chính sách của Tập đoàn Internet về Tên và Số được Ấn định (“ICANN”). Bạn có thể đọc về các quyền và trách nhiệm của mình với tư cách là người đăng ký tên miền theo Thỏa thuận công nhận nhà đăng ký của ICANN và về đăng ký tên miền nói chung .

Để biết chi tiết về những gì xảy ra trong quá trình hết hạn tên miền và cách chúng tôi có thể thông báo cho bạn về việc hết hạn tên miền, vui lòng xem trang Hết hạn tên miền .

Để biết thông tin về các khoản phí liên quan đến đăng ký, gia hạn và đổi tên miền, vui lòng tham khảo trang giá miền và các TLD có sẵn .

Khi bạn đăng ký miền, bạn phải cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ và chính xác, đồng thời bạn phải cập nhật thông tin này. Trong hầu hết các trường hợp, thông tin liên hệ bạn cung cấp trong quá trình đăng ký sẽ được sử dụng làm liên hệ quản trị, liên hệ kỹ thuật và liên hệ thanh toán cho miền của bạn. Bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ miền của mình bất cứ lúc nào. Nếu thông tin liên hệ miền khác với thông tin tài khoản WordPress.com của bạn, thì chúng tôi coi liên hệ quản trị trong thông tin liên hệ miền của bạn là chủ sở hữu miền, có toàn quyền quản lý miền.

b. WooCommerce

WooCommerce là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở, có thể tùy chỉnh. Các Dịch vụ chúng tôi cung cấp tại WooCommerce.com cung cấp cho bạn khả năng bán các sản phẩm và dịch vụ của mình theo bất kỳ cách nào mà doanh nghiệp của bạn cần.

Việc bạn sử dụng một số Dịch vụ nhất định được cung cấp qua WooCommerce.com hoặc WooCommerce Shipping & Tax , chẳng hạn như những Dịch vụ liên quan đến tính thuế, thanh toán và giao hàng, có thể yêu cầu Jetpack hoạt động. Nếu bạn bật các tính năng đó, các điều khoản dành riêng cho Jetpack cũng được áp dụng.

Khả năng tương thích, truy cập, cập nhật và hỗ trợ. Khi bạn mua Dịch vụ phải trả phí cho WooCommerce, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào mọi nội dung tải xuống cần thiết cùng với các bản cập nhật và hỗ trợ cho các Dịch vụ phải trả phí đó trong khoảng thời gian một năm, bắt đầu từ ngày bạn mua. Sau khi hết năm, bạn cần gia hạn đăng ký nếu muốn tiếp tục truy cập vào các bản cập nhật hoặc hỗ trợ hoặc nếu bạn cần tải xuống lại bất kỳ tệp nào. Vui lòng xem Chính sách hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Xin lưu ý rằng các tiện ích mở rộng và chủ đề được mua và xử lý riêng biệt và có thể hoạt động độc lập. Mặc dù nhiều người hoạt động tốt song song, nhưng điều đó có thể không phải lúc nào cũng đúng.

c. WooPay

WooPay là dịch vụ tạo điều kiện thanh toán nhanh hơn trên các trang web sử dụng WooCommerce, bằng cách cho phép bạn lưu một số thông tin nhất định của mình để mua hàng trên các trang web đó.

Các trang web sử dụng WooCommerce có thể cung cấp cho bạn khả năng sử dụng WooPay. Nếu bạn chọn sử dụng WooPay, thông tin phương thức thanh toán của bạn sẽ được lưu để sử dụng trên bất kỳ trang web nào đã tích hợp WooPay. Để tận dụng WooPay cho các giao dịch mua trong tương lai, bạn phải sử dụng cùng một trình duyệt web mà bạn đã sử dụng để đăng ký WooPay và không được xóa cookie của mình (nếu không, bạn có thể phải đăng ký lại). Bạn đồng ý làm theo bất kỳ bước nào khác mà chúng tôi yêu cầu để giúp xác minh danh tính của bạn như một phần của quy trình đăng ký hoặc mua hàng, bao gồm xác nhận qua email hoặc tin nhắn văn bản SMS. Đăng ký WooPay sẽ tạo tài khoản WordPress.com cho bạn nếu bạn chưa có. WooPay được thiết kế để cho phép bạn lưu một số thông tin nhất định, chẳng hạn như thông tin giao hàng và thanh toán, để mua hàng trong tương lai. Bạn phải giữ cho thông tin WooPay của mình chính xác và cập nhật.Bảng điều khiển WooPay bằng email và số điện thoại bạn đã đăng ký. Bạn chỉ nên sử dụng WooPay trên thiết bị mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và bạn có trách nhiệm ngăn người khác truy cập trình duyệt web trên thiết bị của mình để giúp ngăn chặn các giao dịch mua trái phép thông qua WooPay.

Ngay cả khi thông tin WooPay đã lưu của bạn được sử dụng cho một giao dịch, giao dịch vẫn chỉ tồn tại giữa bạn và người bán. Yêu cầu xóa thông tin WooPay của bạn sẽ không hủy bất kỳ giao dịch nào bạn đã thực hiện hoặc chấm dứt mọi đăng ký mà bạn đã đăng ký. Để hủy giao dịch hoặc chấm dứt đăng ký, bạn phải liên hệ trực tiếp với người bán.

đ. Jetpack

Tăng tốc cho trang web của bạn bằng cách kết nối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi thông qua các plugin Jetpack khác nhau do Automattic phát triển (như Jetpack, Jetpack Boost và Jetpack Search). Để tận dụng các tính năng có giá trị của Jetpack, trang web của bạn được đồng bộ hóa với các máy chủ của chúng tôi, như được mô tả trên Jetpack Sync Dữ liệu gì? trang hỗ trợ . Bất kỳ nội dung nào bạn xuất bản trên trang web tự lưu trữ được kết nối với Jetpack (“Nội dung Jetpack”) vẫn thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của bạn.

Tính năng và phân phối nâng cao. Jetpack bao gồm nhiều tính năng khác nhau, một số tính năng được bật theo mặc định khi bạn kích hoạt Jetpack và những tính năng khác mà bạn cần bật theo cách thủ công. Bạn có thể xem các tính năng đang hoạt động của mình và chọn kích hoạt hoặc hủy kích hoạt trên trang tổng quan của mình.

Tính năng Phân phối nâng cao được bật theo mặc định và tổng hợp Nội dung Jetpack công khai vào WordPress.com Firehose. Bạn có thể tắt tính năng này bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn sau . Nếu bạn để tính năng này được kích hoạt, bạn cấp cho chúng tôi quyền hiển thị Nội dung Jetpack của bạn trên WordPress.com.

Giấy phép.Bằng cách sử dụng Jetpack, bạn cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy chủ trang web của bạn nhằm mục đích sao lưu, thực hiện các biện pháp bảo vệ và quét Nội dung Jetpack của bạn cũng như khôi phục tệp và thông tin cơ sở dữ liệu (có thể bao gồm chi tiết truy cập cho nhiều máy chủ hoặc tài khoản cho mỗi trang web chúng tôi sao lưu). Jetpack có thể tạm thời cài đặt phần mềm bổ sung trên trang web của bạn để sao lưu trang web của bạn và quét nó để tìm các lỗ hổng bảo mật. Để giải quyết các lỗ hổng bảo mật, chúng tôi có thể tự động cập nhật phiên bản Jetpack của bạn hoặc truy cập trang web của bạn để xóa mã độc. Chúng tôi cũng có thể truy cập trang web của bạn theo cách thủ công để khắc phục sự cố yêu cầu hỗ trợ của bạn hoặc nếu có trường hợp khẩn cấp. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể quét trang web của bạn và tổng hợp số liệu thống kê tổng hợp/ẩn danh để sử dụng nội bộ (chẳng hạn như để tối ưu hóa hiệu suất của Jetpack).

Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, không độc quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối, điều chỉnh, hiển thị công khai, xuất bản, sao chép và lưu trữ Nội dung Jetpack nhằm mục đích cung cấp và cải thiện nội dung của chúng tôi. sản phẩm và Dịch vụ và quảng bá trang web của bạn. Giấy phép này cũng cho phép chúng tôi cung cấp mọi Nội dung được đăng công khai cho các bên thứ ba chọn lọc (ví dụ: thông qua Firehose ) để các bên thứ ba này có thể phân tích và phân phối (nhưng không hiển thị công khai) Nội dung thông qua các dịch vụ của họ.

Sử dụng bị cấm. Trang web và Nội dung Jetpack của bạn phải tuân thủ Nguyên tắc dịch vụ của Jetpack và bạn phải tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi nếu bạn sử dụng các tính năng quảng cáo của chúng tôi, như Blaze.

đ. Jetpack CRM

Jetpack CRM là một công cụ quản lý quan hệ khách hàng mã nguồn mở, có thể tùy chỉnh được xây dựng riêng cho các trang web WordPress. Lõi Jetpack CRM được cài đặt miễn phí và bạn có thể mở rộng chức năng bằng cách mua các tiện ích mở rộng cao cấp.

Truy cập, cập nhật và hỗ trợ. Khi bạn mua Dịch vụ trả phí Jetpack CRM, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào bất kỳ bản tải xuống cần thiết nào cùng với các bản cập nhật và hỗ trợ (áp dụng cho chính sách hỗ trợ này ) cho các Dịch vụ phải trả phí đó trong khoảng thời gian một năm, bắt đầu từ ngày bạn mua. Sau khi hết năm, bạn cần gia hạn đăng ký nếu muốn tiếp tục truy cập vào các bản cập nhật hoặc hỗ trợ hoặc nếu bạn cần tải xuống lại bất kỳ tệp nào.

Chương trình đại lý. Nếu bạn sử dụng tùy chọn nhãn trắng của chúng tôi hoặc tham gia Chương trình người bán lại của chúng tôi , chương trình này cho phép bạn bán Jetpack CRM dưới dạng sản phẩm của riêng bạn và tùy chọn dưới thương hiệu của riêng bạn, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng. Chương trình Người bán lại của chúng tôi được định giá dựa trên số lượng bản sao bạn định bán. Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người dùng cuối của bất kỳ giấy phép nào bạn bán như một phần của Chương trình người bán lại của chúng tôi. Trừ khi bạn tham gia Chương trình người bán lại của chúng tôi, bạn không được phép bán hệ thống hoặc tiện ích mở rộng của chúng tôi.

f. VaultPress

VaultPress là dịch vụ sao lưu và bảo mật dựa trên đăng ký dành cho các trang web WordPress tự lưu trữ. VaultPress sẽ sao lưu nội dung WordPress của bạn (ví dụ: cơ sở dữ liệu WordPress, plugin, chủ đề và nội dung tải lên của bạn, cũng như một số tệp bổ sung, như được mô tả trong phần giới thiệu này về VaultPress ) (“Nội dung VaultPress”).

Truy cập. Nếu bạn mất quyền truy cập vào tài khoản WordPress.com của mình, bạn có thể không truy cập được Nội dung VaultPress của mình.

Giấy phép. Bằng cách sử dụng VaultPress, bạn cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy chủ trang web của bạn nhằm mục đích sao lưu và bảo mật Nội dung VaultPress của bạn cũng như khôi phục tệp và thông tin cơ sở dữ liệu (có thể bao gồm chi tiết quyền truy cập cho nhiều máy chủ hoặc tài khoản cho từng trang web mà chúng tôi sao lưu). Để giải quyết các lỗ hổng bảo mật, chúng tôi có thể tự động cập nhật phiên bản VaultPress của bạn hoặc truy cập trang web của bạn để xóa mã độc. Chúng tôi cũng có thể truy cập trang web của bạn theo cách thủ công để khắc phục sự cố yêu cầu hỗ trợ của bạn hoặc nếu có trường hợp khẩn cấp. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể quét trang web của bạn và biên soạn số liệu thống kê tổng hợp/ẩn danh để sử dụng nội bộ nhằm tối ưu hóa dịch vụ VaultPress.

Bạn cũng cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và không độc quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối, điều chỉnh và lưu trữ Nội dung VaultPress của bạn nhằm mục đích vận hành và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

g. Dịch vụ thương mại điện tử

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ và một số tính năng nhất định thông qua WooCommerce , WooCommerce Shipping & Tax , WordPress.com và Jetpack cho phép bạn bán các mặt hàng (hàng hóa, nội dung, dịch vụ, v.v.), nhận thanh toán trên trang web của bạn hoặc kiếm tiền, như WooCommerce Thanh toán , WooPay , tính năng Thanh toán và khối Thanh toán bằng PayPal (gọi chung là “Dịch vụ thương mại điện tử”).

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ thương mại điện tử, các điều khoản trong tiểu mục này sẽ được áp dụng, cùng với các điều khoản cho bất kỳ Dịch vụ cơ bản nào mà bạn sử dụng.

Trách nhiệm của bạn. Bạn có quyền kiểm soát cửa hàng của mình và quyền lực lớn đi kèm với trách nhiệm lớn. Chúng tôi không tham gia vào các mối quan hệ hoặc giao dịch của bạn với bất kỳ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng nào và bạn tự chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động thương mại điện tử của mình. Trong số những thứ khác, điều này có nghĩa là bạn:

 • chỉ có thể sử dụng Dịch vụ thương mại điện tử cho các giao dịch hợp pháp với khách hàng của bạn.
 • phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành (chẳng hạn như những luật liên quan đến tự động gia hạn hoặc cung cấp thông tin tiết lộ cho người tiêu dùng) và đồng ý không tham gia vào các hành vi hoặc thông lệ không công bằng, lừa đảo hoặc lạm dụng.
 • chịu trách nhiệm về tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp, bao gồm giao hàng, hỗ trợ, hoàn tiền, trả lại, đưa ra bất kỳ cảnh báo thích hợp nào và đảm bảo tất cả thông tin bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và cập nhật.
 • phải truyền đạt chính xác các chi tiết về sản phẩm và giao dịch, đặt kỳ vọng một cách phù hợp và thực hiện tất cả các cam kết mà bạn đã thực hiện.
 • chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại Thuế hiện hành liên quan đến hoạt động thương mại điện tử của bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ thương mại điện tử. Bạn phải thu thập, báo cáo và/hoặc thanh toán đúng số tiền cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp nếu có và nếu cần, hãy thông báo cho khách hàng của bạn về bất kỳ khoản Thuế nào mà họ có thể phải thanh toán và xuất hóa đơn phù hợp.
 • chịu trách nhiệm xin sự đồng ý thích hợp để xử lý các giao dịch của khách hàng, cung cấp cho khách hàng xác nhận hoặc biên lai cho mỗi khoản phí, xác minh danh tính của khách hàng và xác định tính đủ điều kiện và thẩm quyền của khách hàng để hoàn thành giao dịch.
 • phải cung cấp thông tin liên hệ để khách hàng có thể liên hệ với bạn khi có thắc mắc hoặc khiếu nại.
 • phải duy trì các chính sách hoàn trả, hoàn tiền, hủy bỏ và điều chỉnh công bằng và tuân thủ pháp luật, đồng thời giải thích rõ ràng cách khách hàng có thể yêu cầu hoàn lại tiền.
 • chịu trách nhiệm đối với tất cả các câu hỏi, khiếu nại, tranh chấp (bao gồm cả khoản bồi hoàn), tiền hoàn lại, đảo ngược hoặc tiền phạt phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ thương mại điện tử.
 • không nên khuyến khích khách hàng gửi yêu cầu bồi hoàn.
 • chịu trách nhiệm điều tra bất kỳ giao dịch nào mà bạn cho rằng có thể sai sót, đáng ngờ hoặc bị cấm theo luật hoặc gây ra rủi ro tuân thủ không thể chấp nhận được cho chúng tôi hoặc bạn và, nếu thích hợp, thu thập thông tin đầy đủ và đảm bảo từ khách hàng của bạn trước khi thực hiện hoặc hoàn tất giao dịch.
 • hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các giao dịch của bạn với khách hàng tuân thủ các luật và quy định về xuất khẩu, nhập khẩu và trừng phạt hiện hành, bao gồm cả việc xin bất kỳ giấy phép bắt buộc hoặc ủy quyền nào khác hoặc thực hiện các hồ sơ cần thiết.
 • phải tuân thủ Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) nếu áp dụng cho bạn.
 • phải thông báo ngay cho chúng tôi qua email nếu bạn nhận được bất kỳ yêu cầu hoặc hành động nào từ chính phủ hoặc cơ quan quản lý (chẳng hạn như Ủy ban Thương mại Liên bang hoặc Tổng chưởng lý tiểu bang) liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ thương mại điện tử.

Sử dụng bị cấm. Bạn không được sử dụng Dịch vụ thương mại điện tử cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; để hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp; hoặc theo cách không công bằng, lừa đảo, khiến chúng tôi hoặc khách hàng gặp rủi ro không đáng có hoặc không tiết lộ trước các điều khoản quan trọng của giao dịch. Trong số những thứ khác, điều này có nghĩa là:

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc buộc hoàn lại tiền (nếu có thể) cho người đăng ký và khách hàng của bạn mà không cần thông báo cho bạn nếu chúng tôi xác định (theo quyết định riêng của chúng tôi) rằng việc sử dụng của bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc nếu bộ xử lý thanh toán hoặc cơ quan quản lý yêu cầu điều đó .

Phí và số dư âm. Trong một số trường hợp, bạn phải trả cho chúng tôi các khoản phí liên quan đến Dịch vụ thương mại điện tử mà bạn sử dụng. Ví dụ: phí cho tính năng Thanh toán là tỷ lệ phần trăm (tùy thuộc vào gói của bạn) doanh thu mà trang web của bạn tạo ra thông qua tính năng Thanh toán và khi bạn sử dụng tính năng này, bạn ủy quyền cho Stripe thanh toán trực tiếp tỷ lệ phần trăm đó cho chúng tôi. Một ví dụ khác, nếu bạn sử dụng Thanh toán WooCommerce, sẽ có phí giao dịch và phí tranh chấp . Xin lưu ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ hoàn trả hoặc hoàn trả các khoản phí dựa trên doanh thu này khi bạn hoàn lại tiền cho người đăng ký hoặc khách hàng của mình.

Nếu bạn có số dư tài khoản âm (ví dụ: do gian lận, bồi hoàn hoặc các vấn đề hoạt động khác) hoặc chúng tôi có nghĩa vụ thanh toán hoặc thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến hoạt động thương mại điện tử hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ thương mại điện tử, thì bạn phải chịu trách nhiệm về những khoản phí đó. tổn thất và phí, và chúng tôi có thể thu tiền thanh toán cho những tổn thất và phí đó.

Tính thuế. Mặc dù một số Dịch vụ thương mại điện tử cho phép bạn bao gồm thuế bán hàng trong các giao dịch — ví dụ: TaxJar có thể cung cấp tính toán thuế — nhưng bạn không nên chỉ dựa vào các tính năng này. Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật các tài liệu và công cụ của mình, nhưng luật thuế thay đổi nhanh chóng; và chúng tôi không thể đảm bảo rằng các tính toán thuế bạn nhận được thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi là đầy đủ và chính xác. Luật thuế cũng khác nhau giữa các khu vực tài phán và có thể được giải thích khác nhau bởi các cơ quan khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia thuế về tình hình thuế cụ thể của mình để đánh giá mức thuế mà bạn nên tính.

Nếu chúng tôi có nghĩa vụ thanh toán hoặc thu Thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ thương mại điện tử, thì bạn chịu trách nhiệm về các khoản Thuế này và chúng tôi có thể thu khoản thanh toán từ bạn.

Dịch vụ của bên thứ ba. Bạn có thể quyết định sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, như Stripe hoặc PayPal để thu tiền thanh toán, TaxJar để tính Thuế hoặc EasyPost để quản lý vận chuyển. Xin lưu ý rằng Thanh toán WooCommerce được cung cấp bởi Stripe. Nếu bạn sử dụng Thanh toán WooCommerce hoặc bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào, một số dữ liệu của bạn — và khách hàng của bạn — có thể được gửi trực tiếp đến hoặc chuyển cho bên thứ ba tương ứng và các điều khoản dịch vụ, chính sách quyền riêng tư và các chính sách khác của bên thứ ba tương ứng có thể áp dụng. Ví dụ: Thanh toán yêu cầu tài khoản Stripe để quản lý thanh toán và khi bạn sử dụng Stripe, bạn đồng ý với các điều khoản và chính sách của họ. Xin lưu ý rằng các dịch vụ của bên thứ ba cũng có thể tính phí bạn khi sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ của họ, giống như Stripe đối với Thanh toán .

Chúng tôi không tham gia vào các mối quan hệ này, nhưng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hoặc liên lạc. Ví dụ: chúng tôi có thể thay mặt bạn nhận các thông báo hoặc biểu mẫu liên quan đến tài khoản Stripe của bạn.

Một số dịch vụ của bên thứ ba này (như TaxJar, nếu bạn sử dụng Store ) có thể được bật theo mặc định nhưng bạn có thể tắt chúng trước khi khởi chạy cửa hàng của mình nếu bạn không muốn sử dụng chúng.

Thông tin thêm về Thanh toán WooCommerce Cụ thể. Là một phần của Thanh toán WooCommerce, chúng tôi có thể sử dụng một số bên thứ ba nhất định để thực hiện nghĩa vụ của mình với bạn, bao gồm cả việc tích hợp với các bên thứ ba xử lý thanh toán. Bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của các bên thứ ba đó và việc sử dụng Thanh toán WooCommerce có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đó. Cụ thể, bạn không thể sử dụng Thanh toán WooCommerce để cho phép bất kỳ người nào (kể cả bạn) hưởng lợi từ các hoạt động hoặc hoạt động kinh doanh bị hạn chế . Nếu chúng tôi sử dụng một bên thứ ba khác để thực hiện các dịch vụ này, bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin phương thức thanh toán của bạn với một bộ xử lý thanh toán bên thứ ba thay thế đang hoặc sẽ được tích hợp vào Thanh toán WooCommerce.

Chúng tôi có thể từ chối, đưa ra điều kiện hoặc tạm dừng bất kỳ giao dịch hoặc tài khoản nào (bao gồm cả việc bạn sử dụng Thanh toán WooCommerce) nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận hoặc các hoạt động hoặc giao dịch của bạn khiến bạn, chúng tôi hoặc những người khác gặp rủi ro không thể chấp nhận được, như được xác định bởi chúng tôi trong quyết định duy nhất của chúng tôi.

Bạn cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu liên quan đến Thanh toán WooCommerce với bên thứ ba xử lý thanh toán hiện hành để họ sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của họ. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi như một phần của Thanh toán WooCommerce.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn khả năng xử lý trực tiếp một số giao dịch nhất định thông qua tính năng thanh toán trực tiếp. Là một phần của tính năng này, bạn có thể mua hoặc chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng (POS). Các thiết bị đầu cuối POS này được sản xuất bởi các bên thứ ba và được cung cấp “nguyên trạng” và “không có lỗi”. Chúng tôi hoặc nhà sản xuất bên thứ ba đều không cung cấp cho bạn bất kỳ bảo hành nào đối với các sản phẩm này.

Nếu bạn nhận được thiết bị đầu cuối POS, bạn đồng ý: (a) chỉ sử dụng thiết bị đó cho mục đích thương mại hợp pháp của riêng bạn chứ không phải cho bất kỳ mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình nào; (b) Điều khoản dịch vụ của Stripe Terminal và Điều khoản mua hàng của Stripe nếu có; (c) tuân thủ tất cả các luật và quy định quốc tế và quốc gia hiện hành, bao gồm các luật hoặc quy định kiểm soát xuất khẩu hoặc hải quan hiện hành; (d) chỉ sử dụng thiết bị trong phạm vi quốc gia mà chúng tôi đã vận chuyển thiết bị đến, ngoại trừ việc bạn có thể sử dụng thiết bị đầu cuối đã được vận chuyển đến Khu vực Kinh tế Châu Âu tại một quốc gia khác trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, nếu quốc gia đó được hỗ trợ; và (e) nếu bạn nhận được thiết bị, phần mềm hoặc phụ kiện mang nhãn hiệu của Verifone và được chuyển đến cho bạn đến một địa chỉ ở Vương quốc Anh hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu, thì bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản tối thiểu của Verifone, nếu  .

Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí vận chuyển và xử lý đối với thiết bị đầu cuối POS được chỉ định trong quá trình đặt hàng. Chúng tôi có thể hạn chế tính khả dụng dựa trên khu vực của bạn hoặc giới hạn số lượng thiết bị đầu cuối POS mà bạn có thể đặt hàng. Chúng tôi có thể từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào vào bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bạn đã thanh toán. Rủi ro mất mát đối với thiết bị đầu cuối POS chuyển cho bạn khi hãng vận chuyển nhận thiết bị đầu cuối từ người gửi hàng thả của chúng tôi để giao hàng và quyền sở hữu sẽ được chuyển cho bạn khi giao hàng. Ngày vận chuyển và giao hàng chỉ là ước tính và không thể được đảm bảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong các lô hàng.

Trừ khi pháp luật yêu cầu hoàn lại tiền, không có khoản hoàn trả nào cho các thiết bị đầu cuối POS và tất cả các giao dịch là cuối cùng.

Thông tin thêm về WooPay Cụ thể.Khi bạn sử dụng Thanh toán WooCommerce, WooPay có thể có sẵn dưới dạng tùy chọn thanh toán trên trang thanh toán của bạn trừ khi bạn xóa tùy chọn thanh toán đó khỏi tùy chọn thanh toán thông qua kiểm soát quản trị của mình. WooPay có thể không có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ hoặc khu vực pháp lý và chúng tôi không tuyên bố rằng WooPay có sẵn để sử dụng ở tất cả các địa điểm hoặc cho tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ. Việc sử dụng thông tin WooPay đã lưu cho giao dịch không thay đổi nghĩa vụ của bạn liên quan đến giao dịch và chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm rằng thông tin WooPay đã lưu là chính xác hoặc người dùng WooPay được phép sử dụng bất kỳ thông tin thanh toán nào họ đã lưu với WooPay. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không và không trở thành một bên trong giao dịch giữa bạn và khách hàng của bạn do việc sử dụng WooPay và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào của sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn bán. Bằng cách bật WooPay trên trang web của mình, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về bạn, khách hàng và đơn đặt hàng của bạn theo quy định của chúng tôi chính sách bảo mật. Bạn sẽ tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện bổ sung theo yêu cầu của bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng WooPay.

Thông tin thêm về Dịch vụ Vận chuyển Cụ thể. Dịch vụ vận chuyển của chúng tôi cho phép bạn kiểm tra giá vận chuyển hoặc mua nhãn vận chuyển từ một số dịch vụ gửi thư nhất định, như UPS , USPS , DHL và Bưu điện Canada . Chúng tôi chỉ là trung gian giữa bạn và các bên thứ ba này; chúng tôi không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với sản phẩm hoặc lô hàng của bạn. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng kết quả bạn nhận được từ việc sử dụng các dịch vụ này (như giá, nhãn hoặc khung thời gian giao hàng) sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm các quy định về hải quan và vận chuyển trong nước và quốc tế cũng như bất kỳ quy định nào do (các) dịch vụ gửi thư mà bạn sử dụng áp đặt.

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ do Bưu điện Hoa Kỳ (“USPS”) cung cấp:

 • Bạn đồng ý tuân thủ các hạn chế vận chuyển và tiêu chuẩn gửi thư của họ , trong số những tiêu chuẩn khác.
 • Tuyên bố về Đạo luật Quyền riêng tư sau đây áp dụng cho thông tin bạn cung cấp cho USPS: Thông tin của bạn sẽ được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc mua bưu chính USPS và đáp ứng các yêu cầu báo cáo giao dịch đối với hệ thống bưu chính USPS. Việc thu thập được ủy quyền theo 39 USC 401, 403 và 404. Việc cung cấp thông tin là tự nguyện, nhưng nếu không cung cấp, giao dịch của bạn có thể không được xử lý. USPS không tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn ngoại trừ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, hành động thay mặt hoặc yêu cầu của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Điều này bao gồm các trường hợp hạn chế sau: đến văn phòng quốc hội thay mặt bạn; cho các tổ chức tài chính về các vấn đề giao dịch tài chính; cho kiểm toán viên của Bưu điện Hoa Kỳ (USPS); cho các thực thể, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật, theo yêu cầu của pháp luật hoặc trong thủ tục pháp lý; và cho các nhà thầu và các tổ chức khác hỗ trợ chúng tôi thực hiện dịch vụ (nhà cung cấp dịch vụ). Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của USPS, hãy truy cậphttp://www.usps.com/privacypolicy

Khi sử dụng các dịch vụ của DHL, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy tắc và điều khoản hiện hành của DHL , chẳng hạn như Điều khoản và Điều kiện Vận chuyển của DHL Express.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về phí hải quan, thuế hoặc nghĩa vụ nhập khẩu và bất kỳ khoản phí nào khác liên quan đến lô hàng của bạn. Nếu chúng tôi phải chịu bất kỳ khoản phí nào do việc bạn sử dụng các dịch vụ vận chuyển, bạn đồng ý hoàn trả cho chúng tôi toàn bộ số tiền trong vòng 7 ngày.

Trong một số trường hợp, bạn có thể phải trả phí trực tiếp cho hãng vận chuyển, chẳng hạn như nếu bạn sử dụng nhãn vận chuyển của UPS. Trong các trường hợp khác, bạn cho phép chúng tôi tính các khoản phí liên quan đến từng nhãn vận chuyển mà bạn tạo. Mỗi khoản phí sẽ được tính riêng cho các phương thức thanh toán mà bạn cung cấp trong tài khoản WordPress.com mà bạn có thể xem và quản lý như được mô tả trên trang hỗ trợ Phương thức thanh toán . Nếu có nhiều phương thức thanh toán, bạn có thể chọn phương thức sẽ được sử dụng cho dịch vụ nhãn vận chuyển. Nếu chúng tôi không thể thu tiền thanh toán từ bạn cho các khoản phí này, bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán trong vòng 7 ngày; xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện thanh toán.

Bạn phải yêu cầu hoàn lại tiền cho các nhãn vận chuyển chưa sử dụng ( tương tự như vậy đối với USPS ) trong quản trị viên wp của cửa hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạo nhãn. Tùy thuộc vào ngân hàng của bạn và bên thứ ba có liên quan, có thể mất tối đa 45 ngày để hoàn tiền cho bạn. Nếu bạn không nhận được tiền hoàn lại trong khung thời gian này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn không được chuyển nhượng hoặc bán bưu phí và/hoặc nhãn vận chuyển cho bên thứ ba.

9. Chính sách bản quyền

Khi chúng tôi yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng xem Chính sách bản quyền của chúng tôi và gửi thông báo cho chúng tôi.

10. Sở hữu trí tuệ

Thỏa thuận không chuyển nhượng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Automattic hoặc bên thứ ba cho bạn và tất cả các quyền, quyền sở hữu cũng như lợi ích đối với và đối với tài sản đó (như giữa Automattic và bạn) chỉ thuộc về Automattic. Automattic, WordPress, WordPress.com, WooCommerce, Jetpack, VaultPress, Happy Tools, Jetpack CRM, MailPoet và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến các trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Automattic ( hoặc người cấp phép của Automattic). Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi có thể là nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Automattic hoặc bên thứ ba.

11. Dịch vụ của bên thứ ba

Trong khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể kích hoạt, sử dụng hoặc mua các dịch vụ, sản phẩm, phần mềm, nội dung nhúng hoặc ứng dụng (như chủ đề, tiện ích mở rộng, plugin, khối hoặc thiết bị đầu cuối điểm bán hàng) do bên thứ ba hoặc chính bạn cung cấp hoặc sản xuất (“Dịch vụ của bên thứ ba”).

Nếu bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng:

 • Dịch vụ của bên thứ ba không được TAMHOANG.NET, Automattic xem xét, xác nhận hoặc kiểm soát.
 • Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với bất kỳ ai về Dịch vụ của bên thứ ba.
 • Việc sử dụng của bạn là hoàn toàn giữa bạn và bên thứ ba tương ứng (“Bên thứ ba”) và được điều chỉnh bởi các điều khoản và chính sách của Bên thứ ba.
 • Một số Dịch vụ của bên thứ ba có thể yêu cầu hoặc yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu của bạn — hoặc dữ liệu của khách truy cập hoặc khách hàng của bạn — thông qua những thứ như pixel hoặc cookie. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba hoặc cấp cho họ quyền truy cập, dữ liệu sẽ được xử lý theo chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba mà bạn nên xem xét cẩn thận trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào. Dịch vụ của bên thứ ba có thể không hoạt động phù hợp với Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các sự cố do bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào gây ra.
 • Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về cách thức hoạt động của Dịch vụ bên thứ ba hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ trực tiếp với Bên thứ ba.

Trong một số ít trường hợp, chúng tôi có thể tùy ý đình chỉ, vô hiệu hóa hoặc xóa Dịch vụ của bên thứ ba khỏi tài khoản hoặc trang web của bạn.

Nếu bạn mua Google Workspace hoặc G Suite, chúng tôi muốn nhấn mạnh một vài điều khác: những dịch vụ này do Google cung cấp và việc bạn sử dụng chúng phải tuân theo Điều khoản sử dụng dịch vụ của Google mà bạn sẽ chấp nhận trước khi sử dụng Google Workspace hoặc G Suite lần đầu tiên. Chúng tôi là đại lý được ủy quyền của Google Workspace và G Suite, nhưng không bảo đảm về các dịch vụ của Google và từ chối trách nhiệm pháp lý của Google đối với mọi thiệt hại phát sinh từ việc chúng tôi phân phối và bán lại dịch vụ của họ. Google sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dịch vụ của mình, theo Nguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Google .

12. Thay đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản theo thời gian, chẳng hạn như để phản ánh các thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: thêm các tính năng hoặc lợi ích mới cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc gỡ bỏ một số tính năng của một số Dịch vụ nhất định) hoặc vì lý do pháp lý, quy định hoặc bảo mật. Nếu chúng tôi làm điều này, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về những thay đổi, chẳng hạn như bằng cách đăng Điều khoản sửa đổi và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” hoặc, nếu những thay đổi, theo quyết định riêng của chúng tôi, là quan trọng, chúng tôi có thể thông báo cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc các thông tin liên lạc khác. Mọi thay đổi sẽ được áp dụng từ từ và trừ khi chúng tôi có quy định khác, Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đã thông báo cho bạn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản mới. Bạn có quyền phản đối bất kỳ thay đổi nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và có thể hủy mọi đăng ký mà bạn có.

13. Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do hoặc thông báo, có hiệu lực ngay lập tức, kể cả nếu chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này, bất kỳ nguyên tắc dịch vụ nào hoặc các nguyên tắc khác điều khoản áp dụng. Chúng tôi có quyền (mặc dù không có nghĩa vụ) (i) lấy lại tên người dùng hoặc URL trang web của bạn do không hoạt động trong thời gian dài, (ii) từ chối hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách nào của TAMHOANG.NET, Automattic , hoặc theo bất kỳ cách nào có hại hoặc có thể bị phản đối, (iii) yêu cầu bạn thực hiện các điều chỉnh, hạn chế tài nguyên mà trang web của bạn sử dụng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, nếu chúng tôi tin rằng việc sử dụng bộ nhớ hoặc băng thông trên trang web của bạn gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi (điều này hiếm gặp và thường chỉ xảy ra khi một trang web được sử dụng để chia sẻ hoặc lưu trữ tệp), hoặc (iv) chấm dứt hoặc từ chối quyền truy cập và sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản phí nào đã thanh toán trước đó.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào hoặc nếu bạn sử dụng Dịch vụ phải trả tiền, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào phần Phí, Thanh toán và Gia hạn của các Điều khoản này.

14. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp “nguyên trạng”. Automattic và các nhà cung cấp cũng như người cấp phép của họ từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Automattic, cũng như các nhà cung cấp và người cấp phép của Automattic, không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Dịch vụ của chúng tôi sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Nếu bạn đang đọc điều này, đây là một điều trị . Bạn hiểu rằng bạn tải xuống từ hoặc lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua Dịch vụ của chúng tôi tùy theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.

15. Quyền tài phán và Luật áp dụng.

Ngoại trừ trong phạm vi bất kỳ luật hiện hành nào quy định khác, Thỏa thuận và mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của bang California, Hoa Kỳ, ngoại trừ xung đột của các quy định pháp luật và việc áp dụng Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và địa điểm thích hợp cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận và mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ là tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Hạt San Francisco, California, Hoa Kỳ. Thỏa thuận này ảnh hưởng đến quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng dựa vào các điều khoản bắt buộc tại quốc gia cư trú của bạn.

16. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, Automattic hoặc nhà cung cấp, đối tác hoặc người cấp phép của Automattic sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý (bao gồm mọi sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được mua hoặc sử dụng thông qua Dịch vụ của chúng tôi) đối với bất kỳ vấn đề nào của Thỏa thuận theo bất kỳ hợp đồng nào, sơ suất, nghiêm ngặt. trách nhiệm pháp lý hoặc lý thuyết hợp pháp hoặc công bằng khác đối với: (i) bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào; (ii) chi phí mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; (iii) do gián đoạn sử dụng hoặc mất hoặc hỏng dữ liệu; hoặc (iv) đối với bất kỳ số tiền nào vượt quá $50 hoặc các khoản phí mà bạn đã trả cho Automattic theo Thỏa thuận trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước khi xảy ra hành động, tùy theo số tiền nào lớn hơn. Automattic sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc chậm trễ nào do các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Automattic. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm theo luật hiện hành.

Người dùng Châu Âu: Nếu chúng tôi gây thiệt hại cho bạn và bạn là người tiêu dùng ở Châu Âu, chúng tôi sẽ giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình ở mức tối đa cho phép tại quốc gia cư trú của bạn. Trách nhiệm pháp lý sẽ được giới hạn ở những thiệt hại có thể thấy trước phát sinh do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng quan trọng điển hình cho loại hợp đồng này. Automattic không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do vi phạm không đáng kể đối với bất kỳ nghĩa vụ chăm sóc hiện hành nào khác. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ không áp dụng cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể giới hạn, đối với trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi, trách nhiệm pháp lý do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của chúng tôi gây ra hoặc trách nhiệm của chúng tôi đối với điều gì đó mà chúng tôi đã hứa cụ thể với bạn. Bạn và chúng tôi đồng ý rằng tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi được giới hạn ở mức lớn hơn 50 đô la hoặc số tiền bạn đã trả để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong 12 tháng trước khi có khiếu nại; Trong phạm vi trách nhiệm pháp lý của chúng tôi bị giới hạn hoặc loại trừ, các giới hạn hoặc loại trừ cũng sẽ áp dụng cho trách nhiệm cá nhân của nhân viên, đại diện hợp pháp và đại lý gián tiếp của chúng tôi.

17. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Automattic, các nhà thầu và người cấp phép cũng như các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi bất kỳ và tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu, thiệt hại, chi phí, khiếu nại và chi phí, bao gồm cả luật sư ‘ phí, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc bất kỳ thỏa thuận nào với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng liên quan đến Dịch vụ, Nội dung mà bạn đăng và bất kỳ các hoạt động thương mại điện tử được thực hiện thông qua trang web của bạn hoặc của người dùng khác.

18. Lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ

Bạn đồng ý rằng khả năng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn phải tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm hạn chế hoặc cấm ai hoặc từ nơi có thể truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn (i) không ở hoặc cư trú tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào chịu lệnh trừng phạt toàn diện của Hoa Kỳ (hiện tại là Cuba, Crimea, Iran, Bắc Triều Tiên, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Syria ); (ii) không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Danh sách những người và công dân được chỉ định đặc biệt của OFAC hoặc tuân theo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ cấm bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và (iii) sẽ không sử dụng hoặc cho phép bất kỳ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng nào của bạn (nếu có) truy cập vào Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể khiến Automattic vi phạm các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc chặn quyền truy cập của bạn hoặc quyền truy cập của bất kỳ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng nào của bạn (nếu có) đối với Dịch vụ và/hoặc chấm dứt Thỏa thuận bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng việc truy cập như vậy có thể gây ra vi phạm hoặc tạo ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với chúng tôi dưới sự kiểm soát hoặc trừng phạt xuất khẩu.

19. Thỏa thuận xử lý dữ liệu

Nếu bạn cần thỏa thuận xử lý dữ liệu (DPA) với chúng tôi về các yêu cầu GDPR áp dụng cho chúng tôi với tư cách là bên xử lý dữ liệu cho trang web của bạn, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau .

20. Bản dịch

Các Điều khoản này ban đầu được viết bằng tiếng Anh (Mỹ). Chúng tôi có thể dịch các điều khoản này sang các ngôn ngữ khác và trong trường hợp có xung đột giữa bản dịch của các Điều khoản này và phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ có quyền kiểm soát.

21. Linh tinh

Thỏa thuận (cùng với bất kỳ điều khoản nào khác mà chúng tôi cung cấp áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ cụ thể nào) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa TAMHOANG.NET, Automattic và bạn liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó có thể tách rời khỏi Thỏa thuận và không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của phần còn lại của Thỏa thuận. Việc một trong hai bên từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào sau đó.

TAMHOANG.NET, Automattic có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận mà không có điều kiện. Bạn chỉ có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

TAMHOANG.NET không cung cấp dịch vụ tạo website, tạo blog, tạo trang thương mại điện tử, không thu phí bất kì dịch vụ nào trên website của TAMHOANG.NET

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng vô hiệu hóa chương trình chặn quảng cáo trước khi xem trang web TAMHOANG.NET!

Please disable ad blocking program before viewing TAMHOANG.NET website!