Tin Tức Game

GameVerse là gì?
Từ “GameVerse” là một sự kết hợp của hai từ “Game” (trò chơi) và “Verse” (vũ trụ). Nó được tạo ra để tạo ra một cảm giác về một thế giới, vũ trụ hoặc không gian liên quan đến trò chơi. Ý tưởng sau đó là cho thấy rằng các trò chơi không chỉ là những trải nghiệm riêng lẻ mà còn là một phần của một thế giới rộng lớn, như một vũ trụ riêng biệt.

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng vô hiệu hóa chương trình chặn quảng cáo trước khi xem trang web TAMHOANG.NET!

Please disable ad blocking program before viewing TAMHOANG.NET website!