blank

Nam Định phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh

Bản tin công nghệ 24h


DNVN – Ngày 2/8, UBND tỉnh Nam Định và Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Thỏa thuận hợp tác hướng đến mục tiêu Nam Định luôn nằm
trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu của cả nước về chuyển đổi số và đến năm 2030 tỉnh cơ
bản hoàn thành chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

FPT sẽ đồng hành cùng tỉnh Nam Định xây dựng các văn bản,
chương trình hành động, kế hoạch chuyển đổi số đảm bảo phù hợp với thực tiễn
của tỉnh. Đồng thời hỗ trợ tỉnh Nam Định xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng số,
nền tảng số; phát triển các nền tảng dữ liệu số đáp ứng yêu cầu của thực hiện
chuyển đổi số, xây dụng chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai các ứng
dụng, dịch vụ số mới góp phần giúp Nam Định sớm hoàn thiện chính quyền điện tử
hướng tới chính quyền số.

blank

Việc chuyển đổi số sẽ lựa chọn trước một số lĩnh vực như y tế, giáo dục để người dân sớm cảm nhận được sự thay đổi.

Hai bên sẽ xem xét thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi
số, xây dựng, hoàn thiện chính quyền số đối với 01 đô thị trên địa bàn tỉnh
từng bước hướng tới hoàn thiện mô hình đô thị thông minh, đảm bảo phù hợp với
thực tiễn của tỉnh và nguồn lực hai bên.

Ở khía cạnh thúc đẩy phát triển kinh tế số, FPT sẽ hỗ trợ
tỉnh phát triển các hệ thống nền tảng phổ cập, tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao công
nghệ thúc đẩy các doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp
khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số. Tập đoàn cũng sẽ xây
dựng các giải pháp công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế số ở một số ngành,
lĩnh vực trọng tâm tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh, như: du
lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics…

Để tạo hình thành thói quen số, văn hóa số trong cộng đồng
dân cư, hai bên cũng sẽ hợp tác phát triển hệ sinh thái ứng dụng công nghệ số
nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số thiết yếu, thông minh, dễ sử dụng cho
người dân, đặc biệt là các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế; đào tạo kỹ năng
số trực tuyến cho người dân, ….

Cũng theo thỏa thuận, tỉnh Nam Định và FPT cũng sẽ xem xét
việc đầu tư xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung học
phổ thông đến cao đẳng và hướng tới mục tiêu hình thành Trường Đại học đào tạo
nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, an toàn thông tin bậc đại học.

Ông Trần Lê Đoài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhấn mạnh
tỉnh cam kết ưu tiên dành nguồn lực, tạo điều kiện cũng như thử nghiệm các sản
phẩm, giải pháp công nghệ mới để FPT thực hiện có hiệu quả và chất lượng các
nội dung hợp tác.

Về lộ trình triển khai, ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc FPT
đề xuất hai bên lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên, tập trung đẩy mạnh ứng dụng
CNTT như y tế, giáo dục để người dân sớm cảm nhận được những giá trị thay đổi
từ chuyển đổi số.


Phan Minh

Xem thêm các bài viết tương tự