Bước đi sai lầm của Facebook

Hành động chặn nội dung tin tức, tuyên chiến với báo chí và các chính trị gia được coi là bước đi sai lầm trong chiến lược PR của Facebook. Cuộc chiến giữa Australia với Facebook và Google, liên quan tới dự luật buộc hai gã khổng lồ công nghệ phải trả tiền cho việc […]

Xem thêm...