blank

Game Free Vip – Chiến Thần H5 Open S36 Ký Châu – Free VIP 2 + 500.000 KNB

Game Mobile Private
CTH5

blank


CHIẾN THẦN H5 OPEN S36 KÝ CHÂU
OPEN
: 19h – 21/06/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

GIFTCODE TÂN THỦ: CTH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 28/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
=> Link game: ct.michiogame.com

#Chienthanh5 #cth5 #gameprivate #gamefreevip

Xem thêm các bài viết tương tự