blank

Mu SS6.9 KHÔNG CUSTOM WING 3 MAX Đặt Biệt Chỉ Có 4 Class

Game PC Private
19h00 -10/6/2022 Open Server
S6.9 Không Custom Wing 3 Max. Shop có bán Wing 2 …Đặc biệt Server Chỉ 4 Class : DW DK EFL MG . Dành cho anh em nào chơi giải trí ôn lại kỷ niệm …SV ko kích nạp ko nhận nạp…phi lợi nhuân
Thông Tin Server:
1 PC 3 AC
Tặng 10k Point
Exp: 500 Drop 300
PT 5 Người > PT tăng EXP
Đăng Ký TK Ingame – Reset Ingame
Open 15 lần Reset ngày đầu các ngày còn lại 10 lần
Kan 1 2 3 Rớt NL ép Wing 2.5 – Barracks Rớt NL Ép Wing 3
Vulcanus Rớt Nguyên Liệu Ép Sói Tinh
Barrack Rơi Box Kun Đun + 5 Những map Còn Lại Rơi 1 2 3 4
Barrack 1 Quái 2Wcoin Rớt Bùa Kết Hợp Chao + Bùa Tỉ lệ
Đặc biệt tất cả maps treo off được trừ Barrack ko treo off được
Đi Blood Master – Train Quái Rớt Ngọc Cấp Dộ VVV…Nộp NV Ngẫu Nhiên VK Thiên Tử
NPC Thu Mua EXL NPC Cộng Hưởng + Cày Wcoin rất dễ nhé AE
mudt.info

Rất mong Ae ủng hộ mudt.info

Xem thêm các bài viết tương tự