Biếm họa "thể thao khiêu dâm"

TTO – Môn thể thao nào được gọi là khiêu dâm, trái thuần phong mỹ tục? Không ai biết được. Thậm chí, ngay cả bộ VH-TT&DL – đơn vị xây dựng nghị định này, cũng khá mơ hồ về danh mục môn thể thao chứa yếu tố trên. Nguồn: tuoitre.vn/biem-hoa-the-thao-khieu-dam-20190803110314156.htm

Xem thêm...