blank

Hơn 9 triệu thiết bị Android dính mã độc từ các ứng dụng trong Huawei AppGallery

Mã độc ‘đội lốt’ game Chiến dịch tấn công của loại mã độc này được các nhà nghiên cứu đến từ Dr.Web phơi bày. Các nhà nghiên cứu đã phân loại trojan này là “Android.Cynos.7.origin”, một biến thể của malware Cynos. Để dễ bề xâm nhập và hoạt động, loại mã độc mới này ngụy […]

Xem thêm...