Dragon Ball Awakening – Chiến Đấu Với Vũ Trụ – milu.com Private Server

“Dragon Ball Awakening-Guild Wars Universe” hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới, giấy phép chính hãng! Trò chơi di động phải giết Super Universe 3D “Dragon Ball Awakening” phát nổ! Các seiyuu hoạt hình gốc tham gia, cốt truyện cổ điển được phục hồi theo chiều sâu và các nhân vật nổi tiếng của bộ […]

Xem thêm...