blank

Vũ Động Tinh Linh NTBgame Việt Hoá

Game Mobile Private

Ưu đãi

Vip20 

Đăng nhập nhận ngay hộp quà 10k tệ

Hệ thống bẻ khoá, mở khoá các đặc quyền nạp tiền miễn phí 

Đảm bảo có thể rút 2k tệ tiền mặt mỗi ngày!!!!

Đăng nhập ngày 6.8 để Thỏ trắng gửi 1k thẻ tiền mặt,  đồng xu vàng, kim cương xanh,…

 
Vũ Động Tinh Linh NTBgame Việt Hoá
Vũ Động Tinh Linh NTBgame Việt Hoá
Vũ Động Tinh Linh NTBgame Việt Hoá
Vũ Động Tinh Linh NTBgame Việt Hoá
Vũ Động Tinh Linh NTBgame Việt Hoá
Phúc lợi nạp

100-299 30%
300-599 50%
600-999 80%
1000-1999 100%
2000-3999 150%
1.以单日最高累充金额为准参与该活动
2.只能返利达标最高档位奖励
3.只计算真实充值金额
4000-6999 200%
7000-10000 300%

Xem thêm các bài viết tương tự